Chầu Mười Đồng Mỏ là con gái của tù trưởng nơi đất Đồng Mỏ. Chầu sinh thời đã giỏi kiếm cung, có công giúp dân lập ấp tế trợ cứu bần. Cùng kienthucphongthuy.com tìm hiểu về thần tích và bài văn khấn Chầu Mười qua bài viết này nhé.

Thần tích Chầu Mười Đồng Mỏ

Chầu Mười Đồng Mỏ chính là con gái tù trưởng ở đất Đồng Mỏ. Thời Chầu sinh ra vốn đã giỏi võ nghệ, kiếm cung.  Chầu đã nhiệt tình hưởng ứng, chiêu binh giúp  triều đình khi vua Lê Thái Tổ hiệu triệu toàn dân đánh giặc. Vua rất tin tưởng, giao cho chầu trấn giữ các châu, nơi cửa ải Chi Lăng. Trong trận quyết chiến Chi Lăng, Xương Giang, chầu đã lập chiến công, chém cụt đầu tên tướng giặc là Liễu Thăng. Kháng chiến thắng lợi, bà được vua phong công, giao cho cai quản vùng Mỏ Ba, Đồng Mỏ, trấn giữ ải Chi Lăng. Chầu giúp dân lập ấp tế trợ cứu bần. Đến mùa thu Chầu mãn hạn về tiên. Triều đình phong tặng anh hùng liệt nữ, tiếng Chầu anh linh biến hiện khắp Bắc Trung Nam xa gần nô nức trảy hội Mỏ ba.

Ngọc Hoàng sắc phong cho Chầu Mười Đồng Mỏ chức Khâm sai bốn phủ – một trong những vị Chầu tối linh được nhân dân và con nhang đệ tử phụng sự loan giá. Khi chầu về ngự đồng mặc áo vàng, xếp khăn chữ nhân, ra tay dấu 10 ngón, lưng đeo kiếm cờ múa kiếm múa cờ ngự đồng loan giá phán chỉ thông truyền chứng lễ hoa quả lương thực.

Văn khấn tại đền Chầu Mười Đồng Mỏ theo chuẩn tứ phủ

Văn khấn tại đền Chầu Mười Đồng Mỏ theo chuẩn tứ phủ

Lịch sử thực tế có ghi lại tướng Liễu Thăng bị chém là do quân quan triều đình. Vì vậy, có lẽ Chầu Mười chính là người thổ dân có công giúp quân triều đình chiến đấu thắng lợi và giết được Liễu Thăng.

Xem thêm bài viết: XEM TUỔI XÔNG NHÀ, XÔNG ĐẤT NĂM 2019 KỶ HỢI để nắm được cách xem tuổi xông nhà 2019 mới nhất, rinh lộc may trong năm 2019 này nhé.

Giá hầu Chầu Mười Đồng Mỏ

Trong Tứ Phủ Chầu bà, Chầu Mười Đồng Mỏ thường hay về ngự đồng trong các dịp tiệc vui hoặc các cửa đền ở đất Lạng Sơn.

Văn khấn tại đền Chầu Mười Đồng Mỏ theo chuẩn tứ phủ

Văn khấn tại đền Chầu Mười Đồng Mỏ theo chuẩn tứ phủ

Đền thờ Chầu Mười Đồng Mỏ

Cửa ải Chi Lăng chính là nơi chầu bà trấn giữ năm xưa. Đền Chầu Mười được lập ngay gần đó, chính là Đền Chầu Mười Đồng Mỏ hay Đền Mỏ Ba, lập tại xã Mỏ Ba, thị trấn Đồng Mỏ, Lạng Sơn.

Văn khấn Chầu Mười Đồng Mỏ theo chuẩn tứ phủ

“Ai lên Đồng Mỏ Chi Lăng

Nhớ người nữ kiệt cứu dân tiền triều

Nước non gặp vận hiểm nghèo

Chầu Mười Đồng Mỏ sớm chiều xông pha

Vốn dòng sinh quán Mỏ Ba

Cần lao nối dõi việc nhà đao cung

Gặp thời Thái Tổ Trung Hưng

Theo vua dẹp giặc Liễu Thăng hàng đầu”

Để nói về cảnh Chầu xông pha nơi chiến trận có đoạn:

“Canh ba giờ Tí hiện ra

Áo vàng phấp phới khăn hoa dịu dàng

Vua ban kiếm bạc cờ vàng

Cưỡi trên mình ngựa hiên ngang oai hùng

Đêm thanh bẻ lái giữa dòng…”​

Xem vận hạn 2019 của bạn như thế nào trong năm mới qua bài viết: XEM VẬN HẠN NĂM 2019 KỶ HỢI CỦA 12 CON GIÁP.