Thiên Ách mang tới điềm thị phi nhiều, tiểu nhân lắm, tuổi Tý hành sự thận trọng. Trong hợp tác làm ăn, nên tránh người tuổi Dần hoặc Tuất

Xem Thêm