By

Chầu Mười Đồng Mỏ là con gái của tù trưởng nơi đất Đồng Mỏ. Chầu sinh thời đã giỏi kiếm cung, có công giúp dân lập ấp tế trợ cứu bần. Cùng kienthucphongthuy.com...

By

Dân gian Việt Nam đa số tin theo tín ngưỡng Phật giáo thiện lành. Nhiều quý tín đồ, Phật tử thỉnh  tượng và tụng bài văn khấn Phật Bà Quan Âm tại nhà mỗi...

By

Trong dịp Tết Nguyên Đán cổ truyền, nghi lễ cúng mùng 1 và mùng 2 Tết đóng vai trò vô cùng quan trọng. Người ta chuẩn bị mâm cơm và bài văn khấn mùng 2 Tết để...

Xem Thêm