By

Từ khi sinh ra họ đã phải chịu thiệt thòi, không có những điều kiện tốt như nhiều người thế nhưng theo tu vi 2016 thấy rằng bằng chính năng lực của mình cộng...

Xem Thêm