Chuyên mục tư vấn phong thủy: 5 loại núi không nên táng mộ

Ngũ bất táng còn gọi là ngũ hại, chỉ 5 loại núi không tụ khí trong phong thủy, an táng sẽ bất lợi. Quách Phác trong sách Táng Thư viết: “Ngũ hại bất thân”. Ý chỉ 5 loại núi không nên an táng gồm: Đồng sơn, đoạn sơn, thạch sơn, độc sơn, quá sơn.

1. Đoạn sơn: Chỉ thế núi gãy ngang, sinh khí đi theo mạch đất, thế mạch gãy, sinh khí đứt đoạn, vì vậy không nên chôn cất.

kieu-dat-khong-nen-tang-mo
5 loại núi không nên táng mộ

2. Đồng sơn: Màu đất khô cháy, cây cỏ không mọc được, núi trọc, Núi như vậy thì đất khô, mạch kiệt, không thể sinh khí, vì vậy không nên chôn cất.

3. Thạch sơn (núi đá): Ý nói đất kết huyệt không thể là vách núi cheo leo, hoặc núi đá nhô nổi. Đây là nơi oán khí trong núi đá sinh ra, đất nhiều sát khí vì vậy không nên an táng. Tuy nhiên, nếu chất đá mềm, vân đá ấm mượt, màu sắc tươi lại là cát địa.

4. Độc sơn: Mạch long cô độc, núi không có thế bao bọc huyệt mộ, các dòng nước không tụ, không có núi Thiếu Tổ, núi Thái Tổ, núi Phụ Mẫu. Nơi như thế thì chỉ nên xây đền chùa, miếu mạo và không nên an táng.

5. Quá sơn: Thế núi không dừng, giống như lao đi, khí cũng giống như là khách ra đi do vậy mà sinh khí không còn. Những nơi như thế không nên an táng.