Trong quan niệm về bố cục nhà ở thông thường, việc trồng cây xanh ở phía trước nhà các tác dụng vừa tạo không gian sống xanh

Theo quan niệm của phong thủy, khi trồng cây nên trồng hướng cát tránh hung. Bạn nên trồng những loại cây mang vận cát và chú ý hướng trồng cây

Xem Thêm