By

Sư Tử và Nhân Mã, hai cung hoàng đạo cùng nhóm Lửa, có sự nhiệt tình, bùng cháy trong một mối quan hệ. Loại hình tính cách: Sư Tử tích cực, kiên định, thuộc...

Xem Thêm