Kiến nghị: Sư Tử cần phải chú ý đến một thực tế, Nhân Mã thường hứa hẹn quá nhiều, mà không phải lúc nào họ cũng làm được.

Xem Thêm