By

Theo tu vi 2015 thì Đức Phật đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Tuy nhiên, khi các bạn có ý định bày tượng Phật trong nhà để cầu bình an thì cũng nên...

Xem Thêm