Chia tay là chia tay, khi cả hai đã không còn tình cảm nữa, người ra đi nhất định sẽ không quay đầu lại

Xem Thêm