Ai cũng biết tính cách có tầm quan trọng như thế nào và một khi tính cách đã hình thành thì rất khó sửa lại bởi "sông núi dễ đổi bản tính khó dời"

Xem Thêm