By

Theo các chuyên gia về coi boi tử vi thông qua việc quan sát sắc khí trên khuôn mặt của mỗi người tương ứng với 4 mùa trong năm bạn sẽ phần nào luận giải được...

By

Theo xem bói khí sắc trên mặt mỗi người khác nhau thì vận mệnh cũng không giống nhau. Cũng có khi với cùng một màu khí sắc, nhưng nó lại nằm ở vị trí khác nhau...

Xem Thêm