Nghi lễ cúng Giao thừa là phong tục của người Việt Nam từ xa xưa và có 2 lễ cúng trong nhà và ngoài trời. Liệu nên cũng trong nhà hay ngoài trời trước?

Xem Thêm