Một số điều kiêng kỵ khi đặt cầu thang trong nhà - Xem chi tiết một số điều kiêng kỵ khi đặt cầu thang trong nhà

Cầu thang không được xung với cửa chính, xung ở đây không chỉ là đối diện trực tiếp với cửa mà còn cả hướng đi. Ví dụ như cửa chính hướng đông

Xem Thêm