By

Đo độ cẩn thận của 12 cung hoang dao. Độ cẩn thận theo thứ tự từ cao xuống thấp đây, vô ngay xem bản thân mình ở thang số mấy nhé. Hạng 1. Cung Ma Kết: 95% Đã...

Xem Thêm