Về bày trí nội thất, tốt nhất là gia chủ tuổi thân nên sử dụng các vật dụng bằng gỗ làm chủ đạo. Ví dụ như việc làm cầu thang, tốt nhất là nên sử dụng gỗ

Xem Thêm