Theo như xem bói tử vi chọn vợ chọn chồng căn cứ vào những cái sách như Lữ Tài Hiệp Hôn, Cao Ly Toán Số, Cao Ly Đầu Hình, bác bỏ San Tuyệt Mạng, bác bỏ San Giao Chiến, bác San Giao Xung, cung mệnh, Ngũ Mạng để nhận định số vợ chồng.

images-1

CHỌN VỢ CHỌN CHỒNG: TUỔI KỶ MÙI

Nội dung chuyên sâu về xem tuổi vợ chồng hợp – khắc dựa theo tuổi, năm sinh, bản mệnh.

Bởi có nhiều điều kỵ hạp lẫn nhau, rất khó mà Phân tích. Cần hiểu từ gốc đến ngọn mình định mới đặng. Trước phải biết số của người trai hay người gái đấy với số thay chồng/ đổi vợ không?

Giả dụ phạm số thay đổi dầu tuyển lựa tuổi khá cách thức mấy cũng không giảm thiểu khỏi số đã định, còn số đặng 1 chồng 1 vợ rủi gặp tuổi kỵ cũng mang thể giảm và hy vọng ở đặng, Đây là điều rất cần cho việc xem tuổi vợ chồng.

Duyên tiền định: Mỗi phần luận đoán được chia làm 3 phần: đại kỵ, hiệp hôn tốt và chú thích thêm. phần lớn đều là suy luận và phỏng đoán bởi lẽ, sự thành bại trong hôn nhân còn phải phụ thuộc vào các nhân tố chính như: Phước đức mà mình tạo ra, phước đức cha mẹ để lại và phước đức mà con cái mang lại. Vậy nên, đấy chỉ là tài liệu tham khảo.

Tuổi: KỶ MÙI
(Đại Kỵ Hiệp Hôn)

Trai tuổi Kỷ Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi nói dưới đấy.
Gái những tuổi kể dưới Đó đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Mùi.
một. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Tân Dậu
Chồng lớn hơn vợ hai tuổi
Ở đời mang nhau phạm (Biệt Ly)
2. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Đinh Mẹo
Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi
Ở đời sở hữu nhau phạm (Biệt Ly)
3. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Mậu Thìn
Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi
Ở đời sở hữu nhau phạm (Tuyệt Mạng)
4. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Quí Dậu
Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi
Ở đời mang nhau phạm (Biệt Ly)
5. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Bính Thìn
Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
6. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Ất Mẹo
Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

Cùng bói tình yêu để xem trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53 tuổi.
Gái tuổi này kỵ mang chồng năm 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 tuổi.
các năm tuổi trên Đó kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm đề cập trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu cất cảnh xa cách.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 3, tháng 9 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc
buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Thân mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý

Trai tuổi Ất Mẹo sanh tháng 3, 9, 6, 10, 12, 8 và tháng 4 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này với số Lưu Thê hoặc đa cam đoan về việc vợ.
Gái tuổi Ất Mẹo sanh tháng 7, 10, 3 và tháng 9 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này với số Lưu phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi: KỶ MÙI
(Hiệp Hôn được và Ở Đặng)

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi KỶ MÙI
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời sở hữu nhau ko đặng khá, gặp số Nhì keo kiệt vợ chồng làm ăn ko đặng phát đạt, sự sống thường ngày, hào tài đủ tiêu dùng, hào con đông đủ, trang bị trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, với duyên, vui vẻ, ăn nhắc việc chi cũng dễ, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống có nhau cần lo làm cho ăn đặng cảnh no ấm.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở mang nhau không đặng phải chăng, nên vững chắc làm ăn.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi CANH THÂN
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời mang nhau đặng tốt, gặp số
Nhứt Phú Quý buổi đầu thường nhật, ngày hậu lập nên, hào tài làng nhàng, hào con nhàng nhàng, vật dụng trong nhà đủ sử dụng.
Tánh người vợ hay rầu lo ko đặng vui vẻ cho lắm, bản thân với tiểu tật, tình ý vợ chồng hòa hạp, ở mang nhau chung lo làm cho ăn mới đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở có nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Xem ngày cưới đẹp tại đây nhé :

http://lichvansu.wap.vn/xem-ngay-cuoi.html

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời mang nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo ăn nói tiện dụng, cầu lo sở hữu quí nhơn giúp đở, hào tài no ấm, hào con đông đảo, đồ vật trong nhà thường sử dụng.
Tánh người vợ sáng tạo, lanh lẹ, hay giao thiệp, lời nói ít thua người nào, tay khiến cho mang tài, ở mang nhau vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống đồng lo mới đặng lập nên,.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hào tài luân chuyển, khá kiên cố.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi QUÍ HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời mang nhau đặng phải chăng, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, hoặc mang tí đỉnh quyền chức, hào tài trung bình, hào con đông đủ, trang bị trong nhà xếp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ hiền, tề chỉnh và sáng tạo, tay làm cho sở hữu tài cũng hay hao phá tài, tình ý vợ chồng hòa thuận, ở với nhau làm cho ăn mới đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở mang nhau đặng được, ko chi đáng kỵ.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời mang nhau đặng khá, gặp số Tam Vinh Hiển, ăn đề cập việc chi cũng dễ, sở hữu tí đỉnh quyền chức thêm tốt, hào tài sung túc, hào con trung bình, trang bị trong nhà đủ sử dụng.
Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay lo tính, hay giao du, bản tâm ít đặng vui vẻ, tánh tình chồng vợ hay xung ý, lời nói kh ông hòa thuận, nên nhẫn nại và chung lo khiến ăn mới tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở mang nhau ko đặng khá, về lời tiếng nên nhẫn
nề hà.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ẤT SỬU
(Chồng to hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời có nhau đặng phải chăng, gặp số Nhì keo kiệt đồ vật trong nhà thường gặp cảnh thiếu nghèo, sự sống tạm bợ đủ, hào tài bình thường, hào con trung bình, thiết bị trong nhà thường sử dụng.
Tánh người vợ hay rầy đề cập, bản thân hay có bệnh nhỏ, sở hữu số tạo giữ tiền của, ở có nhau vợ chồng hay xung khắc, tốt kiên nhẫn khiến ăn mới đặng .
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở có nhau không đặng tốt, v ề tâm ý và tiền của đều không được.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi BÍNH DẦN
(Chồng to hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời mang nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý phải trải qua đôi phen thành bại rồi sau mới khá, hào tài trung bình, hào con làng nhàng, thiết bị trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ chân hay đi đa dạng, hay giao du, tánh cộc, tay khiến có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống sở hữu nhau khiến cho ăn cũng đặng nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở mang nhau không đặng phải chăng, nên chắc chắn về hào tài hay luân chuyển.

ĐOÁN PHỤ THÊM
Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi KỶ TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
hai tuổi này ở sở hữu nhau khiến cho ăn đặng tốt, hào tài no đủ, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh hiền, thông minh và tỷ mỉ, chân hay đi, bản thân với tiểu tật, ở có nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm cho ăn đặng lập nên.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi CANH NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi)
2 tuổi này ở sở hữu nhau khiến ăn đặng được, hào tài thông thường, hào con thiểu số, cầu lo với quí nhơn.
Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, ý tình vợ chồng hòa hạp, ở sở hữu nhau làm cho ăn đặng no đủ.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi TÂN MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
hai tuổi này ở có nhau khiến ăn ko đặng khá, hào tài ấm no, hào con đông đủ.
Tánh người vợ hay rầy đề cập và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền của ngày to tuổi, tánh tình chồng vợ hòa thuận, làm ăn kiên cố ngày hậu đặng nên.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi NHÂM THÂN
(Chồng to hơn vợ 13 tuổi)
hai tuổi này ở sở hữu nhau làm cho ăn đặng phải chăng, hào tài thông thường, hào con đông đủ.
Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao du, tánh lạt lòng, tay làm cho mang tài cũng hay hao phá tài, ở sở hữu nhau vợ chồng hòa hạp, việc khiến cho ăn đặng.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi GIÁP TUẤT
(Chồng to hơn vợ 15 tuổi)
2 tuổi này ở có nhau làm ăn đặng nhàng nhàng, hào tài tương vượng, hào con làng nhàng.
Tánh người vợ với duyên, vui vẻ, hay giao tiếp tình bạn, lòng hay lo tính, trong mình mang bệnh nhỏ, tình ý vợ chồng mang phần h ạp, chung ở mang nhau làm ăn nên.

Chồng tuổi KỶ MÙI vợ tuổi ẤT HỢI
(Chồng to hơn vợ 16 tuổi)
2 tuổi này ở sở hữu nhau làm cho ăn đặng tốt, hào tài thạnh vượng, hào con trung bình.
Tánh người vợ tánh hiền, với duyên, tánh sáng, có số tạo giữ tiền của ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, tánh tình chồng vợ hòa hạp, chung sống có nhau đặng nên sự nghiệp.