Xem bói xem tu vi nam 2016 đường công danh sự nghiệp và tài chính cùng sức khỏe tình duyên người sinh năm 1989 kỷ tỵ nam mạng.

Kỷ Tỵ nam mạng đa tài. Văn bằng học lực tương lai sáng ngời.

Sơ niên số phận gặp thời. Bản thân sung sướng một đời hiển vinh.

Chàng nàng phải nợ duyên tình. Mới gặp đã ngỡ tấm tình yêu đương.

Một lòng một dạ vấn vương. Trái tim ân ái yêu thương chờ nàng.

Tương lai sự nghiệp vững vàng. Tiền bạc phúc lộc giàu sang trọn đời.

tu vi 2016 nam mạng tuổi kỷ tỵ 1989.

Công danh sự nghiệp:

Năm nay, Quý anh gặp sao La Hầu chiếu mạng công danh sự nghiệp gặp nhiều cản trở, rối ren, mưu sự khó thành, bản thân cũng dễ lâm bênh nạn, Sao La hầu là một hung tinh hành thùy, đối với quý anh, mạng mộc, ít bị thiệt hại trong rủi có may.

Với hạn tam kheo phòng xây xát tay chân khi dùng các vật nhọn sắt thép, deo kéo

Về tứ trụ, với thiên sinh, địa thắng, công việc làm ăn có nhiều cơ hội tốt, được người giúp đỡ, dễ thằng tiến. Gia đình tình cảm có vài điều bất ổn nhưng cũng thu xếp ổn thỏa và sức khỏe nếu có ốm đau cũng mau bình phục

Vận nên cẩu cuồng phong, bất lợi trong giao tế, quan hệ làm ăn cũng như tình cảm, dễ gặp nhiều tái ý sinh nóng giận, quyết đinh thiếu sáng suốt. Nhờ bản tính hiền hoa, điềm đạm nên cũng giảm bới thua thiệt.

Tình cảm: theo van han 2016 năm nay nhị hợp nghĩa là tình yêu lên ngôi một cách lý tưởng, tâm đầu ý hợp, nên tính toán kỹ lưỡng, không nên vội vàng mà đổ bể hạnh phúc tương lai. Có tin liên quan đến chuyện cưới hỏi, đại gia đình thêm cháu bé ngoan hiền.

Sức khỏe: Bệnh ngoài da và đường tiểu, bệnh viêm sưng.

Vận tình tuổi Kỷ tỵ năm 2016 từng tháng.

Tháng giêng và 2: Khó khăn nhưng tháng lợi. Phòng tai nạn và bênh hoạn

Tháng 3: Gia đoạn bất an, nhiều việc rối ren

Tháng 4 và 5: Nhiều việc nghịch ý, nên bình tĩnh giải quyết. Nhiều việc l0 lắng, cẩn thận, mình bạch trong việc làm

Tháng 6: Quan hệ sinh chống trai. Không nên gây thù oán

Tháng 7 và 8: Phòng tai nạn, tiều nhân gây tốn hao. Có người giúp đỡ, ý muốn được thành.

Tháng 9: Gia đình tình cảm có chuyện bất an. Trong rủi có may

Tháng 10 và 11: Tình trạng đổi thay tốt hơn. Công danh tài lộc thắng tiến, mưu sự dễ thành.

Tháng 12: Có dịp đi xa, có lợi về nhà đất, gia đạo an vui.

Trích nguồn : xemtuoi.com.vn