Đàn ông mà có nốt ruồi ở vị trí này thường là những người đàn ông nóng tính, dễ cáu giận và mất kiểm soát cảm xúc

Xem Thêm