Tình yêu: Sư Tử có một cái nhìn nghiêm khắc với tình yêu hơn. Những người mà Sư Tử định hẹn hò nên phù hợp với bản thân Sư Tử.

Xem Thêm