xem not ruoi

Nếu bạn có nốt ruồi đen xuất hiện trên gò mộc tinh (dưới ngón trỏ) trong lòng bàn tay thì đối với nam giới người này có thể làm nên sự nghiệp với sự giúp đỡ

Đàn ông mà có nốt ruồi ở vị trí này thường là những người đàn ông nóng tính, dễ cáu giận và mất kiểm soát cảm xúc

Xem Thêm