By

Bạn sẽ là người có rốn tròn lạc quan, may mắn, rốn lồi bướng bỉnh, hay rốn lớn hướng lên trên là người thành công… Rốn tròn Rốn tròn và sâu chỉ ra...

Xem Thêm