Với độ lăng nhăng cực điểm, những anh chàng này đã mang trong mình tiếng xấu là “đào hoa khắp chốn”. Họ coi đây là giai đoạn để hưởng thụ cuộc sống

Xem Thêm