Tuy nhiên, nếu tường bao cao quá, người ngoài khó phát hiện sẽ tạo điều kiện cho chúng hành động. Tường cao cũng ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ

Xem Thêm