Khi quan sát về tướng môi phải chú đến bốn điểm như sau: độ dày, trạng thái, văn môi và màu sắc.

Xem Thêm