By

Tướng eo lưng Tướng mạo về eo lưng cho rằng: Theo xem boi thấy rằng eo lưng của con người như núi của bụng, là vật để dựa, chỉ việc yên tĩnh và nguy hại....

Xem Thêm