Năm 2018 người tuổi Thân vận trình có phần suy giảm do bị nhiều hung tinh ám hại. Kẻ tiểu nhân chủ yếu hoành hành trong công việc của con giáp này

Xem Thêm