Không nên treo tranh có màu sắc quá đậm hoặc quá nhiều màu đen, những tranh như thế này sẽ khiến tâm trạng nặng nề

Tuy nhiên, treo tranh gì và treo ở đâu lại là vấn đề không thể qua loa, đại khái.

Xem Thêm