By

Các thế trảm sát trong phong thủy và cách hóa giải, nếu nhà ở bên trái của con đường chữ L hay bên phải chữ L ngược phía, con đường giống như lưỡi dao chém...

Xem Thêm