Chòm sao Nhân Mã (22/11 – 21/12) có độ tuổi yêu thích hợp là 18 - 28 tuổi, khi đó Nhân Mã mới đủ chín chắn và bớt rong chơi...

Xem Thêm