Do trần nhà là nơi có vị trí cao nhất trong phòng khách. Chính vì thế nên trần nhà có vị trí khá quan trọng, khi thiết kế xây dựng cần phải hết sức chú ý

Xem Thêm