Hình dạng của mảnh đất hay còn gọi là thế đất xây nhà có mối quan hệ mật thiết tới đường tài lộc của gia chủ

5 loại núi không nên táng mộ - Thế núi không dừng, giống như lao đi, khí cũng giống như là khách ra đi

Xem Thêm