By

Theo các chuyên gia về phong thủy nhà ở khi xem tu vi 2015 thấy rằng hình dạng của mảnh đất xây nhà có mối quan hệ mật thiết tới đường tài lộc của gia chủ....

By

Chuyên mục tư vấn phong thủy: 5 loại núi không nên táng mộ Ngũ bất táng còn gọi là ngũ hại, chỉ 5 loại núi không tụ khí trong phong thủy, an táng sẽ bất lợi....

Xem Thêm