By

Đối với nhiều người Việt Nam, nghi lễ cúng cô hồn được xem là một việc quan trọng không thể bỏ qua. Theo xem tu vi đây là một nghi lễ truyền thống được...

By

Bước vào tháng 7 âm lịch một tháng thường được nhiều người gắn với cái tên là tháng cô hồn, tháng quỷ lễ, tháng tâm linh và được dân gian đặt ra muôn...

Xem Thêm