Đối với nhiều người Việt Nam, nghi lễ cúng cô hồn được xem là một việc quan trọng không thể bỏ qua

Bước vào tháng 7 âm lịch một tháng thường được nhiều người gắn với cái tên là tháng cô hồn, tháng quỷ lễ, tháng tâm linh

Xem Thêm