By

Theo các chuyên gia về xem tướng học tầng hầm dù là không gian phụ với chức năng chủ yếu là nhà kho, gara để xe nhưng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến phong thủy...

By

Theo các nhà tử vi tầng hầm có thể là một nơi bí bức và bị hạn chế về lượng ánh sáng trời. Tuy nhiên những vấn đề này có thể tìm cách giải quyết được....

Xem Thêm