Cầu thang không được xung với cửa chính, xung ở đây không chỉ là đối diện trực tiếp với cửa mà còn cả hướng đi. Ví dụ như cửa chính hướng đông

Cầu thang tạo ra được một tư thế khoẻ mạnh, vững chắc, hình dáng của rồng và được bố trí tại vị trí thanh long của ngôi nhà thì được coi là tốt nhất

Xem Thêm