Người tuổi Dần thuộc nguyên tố Mộc, Mộc khắc Thổ sinh tài. Vì thế xem tử vi 2016 thấy rằng hãy dùng các vật mang tính Mộc và Thổ để thu hút tiền tài

Khả năng giàu có và phát tài của những người tuổi Mão - Xem chi tiết Khả năng giàu có và phát tài của những người tuổi Mão

Khả năng giàu có và phát tài của những người tuổi Dần - Xem chi tiết khả năng giàu có và phát tài của những người tuổi Dần

Khả năng giàu có và phát tài của những người tuổi Sửu - Xem chi tiết khả năng giàu có và phát tài của những người tuổi Sửu

Mức độ giàu có về tiền bạc và phát tài của người tuổi Tý - Xem chi tiết mức độ giàu có về tiền bạc và phát tài của người tuổi Tý

Xem Thêm