By

Xem bói tình duyên thấy rằng một tình yêu kết thúc không phải lúc nào cũng khiến cho người trong cuộc nhẹ nhàng. Sẽ có những người nỗ lực níu kéo gây khá nhiều...

Xem Thêm