By

Theo xem bói khí sắc trên mặt mỗi người khác nhau thì vận mệnh cũng không giống nhau. Cũng có khi với cùng một màu khí sắc, nhưng nó lại nằm ở vị trí khác nhau...

Xem Thêm