By

Trong nhân tướng học khi xem tướng của một người cần kết hợp xem xét tổng thể nhiều bộ phận cũng như vị trí trên cơ thể. Mũi theo các chuyên gia xem tuong số...

Xem Thêm