By

Từ thời xa xưa các bậc thánh nhân đã luôn dạy con cái phải biết tu thân, làm rạng sáng cái ‘Đức’, có làm như vậy mới có thể “tề gia, trị quốc, bình thiên...

Xem Thêm