By

Nếu động thổ tại các vị trí phạm Nhị Hắc, Tam Sát, Ngũ Hoàng, Thái Tuế sẽ gây hao tổn về tiền và người trong năm nay. Thái Tuế Năm nay xem phong thuy thấy rằng...

By

Trên thực tế không có nhiều gia chủ tự mình có thể động thổ khi làm nhà bởi nhiều lý do mà quan trọng nhất vẫn là không hợp tuổi. Nhưng không phải vì thế...

Xem Thêm