By

“…Trong tình yêu, cung hoang dao Ma Kết sẽ quan sát người đó rất lâu, nhưng do tính cách trầm lặng nên Ma Kết luôn giữ khoảng cách với đối phương.Tình...

Xem Thêm