Thủy Bình tuy rằng bạn bè rất nhiều, cũng thường tham dự hoạt động xã hội, nhưng hắn thường không để lộ cảm giác cô độc. Bởi vì hắn suy nghĩ nhiều quá

Xem Thêm