Nhìn qua đa số mọi người sẽ đánh giá chòm sao Ma Kết có vẻ là người lạnh lùng vô cảm nhất nhưng nếu cãi nhau với Ma Kết thì quả thực sẽ phiền phức lớn.

Xem Thêm