By

Hạng 1: Ma Kết Ma Kết là người có đủ lý trí và mục tiêu rõ ràng. Xem tu vi 2016 thấy rằng cậu ấy thường do dự trước khi ra quyết định nhưng một khi đã hạ...

Xem Thêm