Trong phòng ngủ, ban đêm tốt nhất bài trí hoa ít hoặc không bài trí hoa, không đủ khí oxy để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Xem Thêm