bai tri cay hoa

Trong phòng ngủ, ban đêm tốt nhất bài trí hoa ít hoặc không bài trí hoa, không đủ khí oxy để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Xem Thêm