Bạch Dương là cung lúc nào cũng tràn đầy hy vọng với cuộc sống. Cậu ấy làm việc rất quyết đoán, tự tin vào năng lực của bản thân

Xem Thêm