Kienthucphongthuy.vn cho biết phật A Di Đà, tên tiếng Phạn là Amita Buddha, tên tiếng Tạng là Dpag Tumed Dpagyas, còn được gọi là Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, là giáo chủ của thế giới Cực Lạc phương Tây. Trong kinh phật có nói, Phật quang minh vô lượng, thọ danh vô lượng, nên người theo đạo Phật đều tôn sùng. Phật A Di Đà và tín ngưỡng Cực Lạc đã đi sâu vào tiềm thức, vào những nét phong tục trong tín ngưỡng dân gian của dân tộc.

Phật bản mệnh A Di Đà thạch anh xanh Aventurine

Tương truyền, hình tượng Phật A Di Đà được mô tả: ngài có thân xác đỏ như máu, đầu búi tóc, mặc thiên y ngũ sắc, tay phải cầm hoa sen, tay trái cầm chuông; ngài tọa kiết già trên đài liên hoa, tâm địa không có tham dục.

Phật A Di Đà thường được trông thấy cùng với hai vị thị giả, là Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Phật Đại Thế Chí ở bên tay phải, tượng trưng cho trí tuệ lớn, Phật Quan Thế Âm ở bên tay trái, đại diện cho sự từ bi, tấm lòng của đạo Phật. Phật giáo gọi đây là ba vị Phật A Di Đà, có nghiệm vụ cầu chú đại bi cứu độ tất thảy chúng sinh, giáo huấn cho những kẻ thành tâm có thể tìm được đường tới cực lạc. Đối với kẻ lâm chung, chư Phật cũng có mặt để phổ độ, đưa họ tới miền tịnh thổ.

Phật bản mệnh A Di Đà mã não đỏ

Theo quan niệm dân gian, Phật bản mệnh A Di Đà là vị phật bản mệnh độ mệnh tuổi Tuất, Hợi. Những người tuổi trên mang bên mình Phật bản mệnh, cùng lời cầu khấn thành tâm sẽ được thoát khỏi tham-sân-si, nếu một lòng với Phật sẽ được bình an, may mắn.

Theo http://mixi.vn